Vajon mekkora a távközlés súlya az IKT-szektoron belül és a magyar gazdaságban? Mennyivel járul hozzá a GDP-hez? Mennyit költenek a cégek beruházásokra? Hány alkalmazottat és alvállalkozót foglalkoztatnak? Mennyit adóznak különböző jogcímeken? Egyebek mellett ezek a kérdésekre adott választ a Corvinus Egyetem E-Business Kutatóközpontjának idei tanulmánya, amely az Informatikai Távközlési és ElektronikaiVállalkozók Szövetségének (IVSZ) megbízásából készült.

Nem túlzás azt állítani, hogy a távközlés az egyik legdinamikusabb fejlődő iparág Magyarországon. Nemcsak a technológiai fejlődésen, a penetráció és az előfizetői szám látványos növekedésén mérhető a siker, a szektor gazdasági mutatói is ezt támasztják alá.

Az Európai Unió 2010-es digitális versenyképességi jelentése (Europe’s Digital Competitiveness Report) szerint a magyar IKT-szektornak a GDP-ben és a foglalkoztatásban betöltött szerepe uniós átlagban magasnak számít, e két fontos mutatót tekintve az ötödik, illetve a harmadik helyen állunk más országokhoz képest. Az exportban és az importban még nagyobb a súlya, az összbehozatalhoz és –kivitelhez viszonyított aránya alapján a második helyre került Magyarország a 27 tagállam között. Hogy konkrét számokkal is érzékeltessük a fentieket: az IKT-szektor részesedése a GDP-ben 5,8%, míg az EU-átlag 5%. A foglalkoztatásban 3,7 százalékot képvisel, míg az unióban ez az arány 2,7% körül mozog. Az összes export 21,4 százalékát az IKT-termékek adják, az importnál ez a szám 16,9%. A K+F ráfordításokban ugyanakkor elmaradás tapasztalható, az IKT-szektor részesedése ebben a szegmensben csupán 14,8%, míg az EU-ban átlagosan 25%.

E terület gazdasági súlyának jelentős növekedése a hozzáadott érték alapján is szemléltethető. A hozzáadott érték aránya a gazdaságban egy iparágnak a GDP előállításában játszott szerepét tükrözi, ez az IKT esetében 1995-ben alig érte el a 6 százalékot. 2008-ban azonban már meghaladta a 10 százalékot is, ennél gyorsabb ütemű fejlődés csak olyan országokra jellemző, mint Svédország, Korea, Írország vagy Finnország.

A távközlési vállalkozások az elmúlt öt évben évente 130-150 milliárd forintot fordítottak beruházásokra.

A teljes cikk a Média-Kábel-Műhold 2011. július-augusztusi számában olvasható.