FARM2021 Zsolti Jolly MKM 1000x100

Háromszor sérült a hálózatsemlegesség

Halo4webLeginkább az OTT-jellegű videostreaming megoldások kapcsán került előtérbe a hálózatsemlegesség fogalma, illetve az erről szóló szabályozás. Vajon előnyben részesítenek-e bármilyen típusú adatfogalmat az internetszolgáltatók? Egyebek közt erre is rávilágít az NMHH piackutatási adatokat is tartalmazó jelentése.

Mára rendezettnek mondható az a jogi környezet, amely lehetővé teszi a megkülönböztetéstől mentes tartalom- és szolgáltatásválasztást. Magyarországon a hálózatsemlegességre vonatkozó szabályozás több elemből áll. Az uniós tagállamként közvetlenül hatályos EU rendelet mellett az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló NMHH rendelet (Eszr.) már hatályba lépése óta tartalmaz előírásokat a hálózatsemlegességgel kapcsolatosan...

Létezik még egy nemzeti jogszabály, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szól (Eszmr.), s amely minden internet- szolgáltatót kötelez meghatározott minőségi mutatók szerződésben történő meghatározására...

Az EU Rendelet hatályba lépése óta az NMHH a korlátlan online video streamingre, a legnépszerűbb közösségi oldalak és üzenetküldő alkalmazások korlátlan elérésére, valamint a korlátlan zenei streaming csomagokra vonatkozó ajánlatokat vizsgálta. A három konkrét eljárást megindításánál figyelembe vette, hogy az érintett szolgáltatók az ajánlataik értékesítésével olyan kereskedelmi gyakorlatot követnek, amely sértheti a hálózatsemlegességi szabályokban foglalt követelmények teljesülését. Az NMHH mindhárom eljárás eredményeképpen azt állapította meg, hogy a vizsgált kereskedelmi gyakorlatok egyben megkülönböztetésen alapuló forgalomszabályozási intézkedésnek minősülnek, ezáltal sértik a hálózatsemlegességre vonatkozó szabályokat...

(A teljes cikk a Média-Kábel-Műhold 2017. októberi számában olvasható.)