FARM2021 Zsolti Jolly MKM 1000x100

Az elektronikus hírközlés területén az új vagy megváltozott jogszabályi előírások betartásának és az előfizetői jogok érvényesülésének ellenőrzése áll a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság idei felügyeleti tevékenységének fókuszában. Egyik kiemelt feladatként figyeli a hatóság a hálózatsemlegességgel kapcsolatos előírások szolgáltatók általi teljesítését.

Az NMHH feladatai az elektronikus hírközléssel kapcsolatban nagyon sokrétűek: szabályozó hatóságként elemzi a piacokat, a verseny fenntartása érdekében kötelezettségeket állapít meg a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók számára, felügyelő hatóságként nyilvántartja a szolgáltatókat és szolgáltatásokat, felügyeli a jogszabályok betartását, a hatóság elnöke pedig jogalkotóként az iparági szabályok részleteinek megalkotásáért felelős. Emellett a Média- és Hírközlési Biztos révén fontos szerepet tölt be az előfizetők és a végfelhasználók tudatosságának növelésében is. A Hatóság egyik legfontosabb feladata ezek közül a hatósági felügyeleti tevékenység, amely azt hivatott biztosítani, hogy a Magyarországon elektronikus hírközlési, valamint postai szolgáltatásokat nyújtók működésük során a rájuk vonatkozó jogszabályokat betartva járjanak el.

A jelentős piaci erejű szolgáltatók

A célok és alapelvek között a törvény rögzíti a jelentős piaci erővel rendelkezők befolyásának – a hatékony piaci verseny kialakulásához és fenntartásához szükséges mértékű – differenciált ellensúlyozását, továbbá a tisztességes és hatékony piaci verseny fenntartásának biztosítását. Ehhez először is azonosítani kell az érintett piacokon a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat, majd számukra a piacelemzés során feltárt versenyt korlátozó akadályok alapján indokolt, azokkal arányos kötelezettségeket írnak elő...

Hálózatsemlegesség

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a megkülönböztetéstől mentes, a mindenkori technológia fejlettségi szintnek megfelelő minőségű internet-hozzáférési szolgáltatások folyamatos rendelkezésre állását vizsgálja. Igyekszik nyomon követni, hogy a szolgáltatók miként építik be a szerződési feltételekbe és szolgáltatási gyakorlatukba az uniós rendelet követelményeit, illetve milyen lépéseket tesznek azok érvényesülése érdekében. A vizsgálat kiterjed a hálózatsemlegességgel kapcsolatos, szolgáltatóknál benyújtott előfizetői panaszok számának és azok kezelésének figyelemmel kísérésére is...

Előfizetői szerződések

Ezen a területen az egyik feladat a határozott idejű előfizetői szerződések törvényi szabályozásának módosulását követő szolgáltatói gyakorlat vizsgálata.

Hibakezelés

Az előfizetői jogviszony egyik sarkalatos és a gyakorlatban is sok problémát okozó területe a szolgáltatás hibáinak kezelése.

(A teljes cikk a Média-Kábel-Műhold 2018. márciusi számában olvasható.)